Meni
Načini plaćanja parkiranja

Načini plaćanja parkiranja

Raznovrsne mogućnosti plaćanja usluge parkiranja
Načini plaćanja parkiranja

Kako bi osiguralo brzo i efikasno korištenje usluge parkiranja podružnica Zagrebparking korisnicima pruža raznovrsne mogućnosti plaćanja:
  • ​Mobilna aplikacija ZgPark
  • m-parking
  • Parkirališni automati
  • Elektronička parkirališna karta kupljena na kiosku
  • ePK portal Zagrebparkinga