Meni
Javna garaža Petrinjska

Javna garaža Petrinjska

Adresa: Petrinjska 59
Kapacitet: 134 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2,0 m
Javna garaža Petrinjska


 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08:00 - 21:00 1,60 Eur/h / 12,06 kn/h
Satna - noćna 21:00 - 08:00 0,80 Eur/h / 6,03 kn/h
Cjelodnevna* 24 sata 13,30 Eur / 100,21 kn
Tjedna* 24 sata x 7 dana 47,00 Eur / 354,12 kn
Mjesečna - dnevna* 06:00 - 18:00 93,00 Eur / 700,71 kn
Mjesečna - noćna* 17:00 - 09:00 radnim danom,
subotom od 15:00 i nedjeljom od 00:00 - 24:00
27,00 Eur / 203,43 kn
Mjesečna* 00:00 - 24:00 133,00 Eur / 1.002,09 kn
Mjesečna Jedinstvena karta Centar (Tuškanac, Langov trg, Petrinjska) 00:00 - 24:00 200,00 Eur / 1.506,90 kn


Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK

Plaćanje putem SMS usluge: 
SMS broj: 700111
m-garage broj za javnu garažu Petrinjska: 02

Napomena: 

* Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.