Meni
Moram li platiti dnevnu parkirališnu kartu?

Moram li platiti dnevnu parkirališnu kartu?

Da, duljina trajanja parkiranja po zonama regulirana je  Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba (Sl. glasnik 6/14, 18/14, 23/14, 20/15, 23/15, 17/18). Vremenskim ograničenjem parkiranja omogućuje se korištenje javnih parkirališta svim potencijalnim korisnicima koji imaju potrebu vozilom doći u uži centar grada.