Meni
Javna garaža Jelkovec 1

Javna garaža Jelkovec 1

Adresa: 144. brigade
Hrvatske vojske 4
Kapacitet: 205 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2,1 m
Javna garaža Jelkovec 1

 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08:00 - 18:00 0,40 Eur/h / 3,01 kn/h
Satna - noćna 18:00 - 08:00 0,10 Eur/h / 0,75 kn/h
Cjelodnevna* 24 sata 1,30 Eur / 9,79 kn
Tjedna* 24 sata x 7 dana 2,70 Eur / 20,34 kn
Mjesečna - dnevna*    06:00 - 18:00 3,30 Eur / 24,86 kn
Mjesečna - noćna* 17:00 - 09:00 4,60 Eur / 36,66 kn
Mjesečna* 00:00 - 24:00 5,30 Eur / 39,93 kn

Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK

Napomena: 

* Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.