Meni
Biciklom u garažu

Biciklom u garažu

Besplatno parkiranje biciklima u javnim garažama
Parkirališna mjesta za bicikle

Javne garaže u kojima je omogućeno besplatno parkiranje za bicikle:
  • JG Gorica, Martićeva 69 - 14 parkirališnih mjesta za bicikle
  • JG Tuškanac, Tuškanac 1b - 20 parkirališnih mjesta za bicikle
  • JG Langov trg, Trg Josipa Langa 13 - 8 parkirališnih mjesta za bicikle

+ JP Gredelj, Strojarska ulica bb - 28 parkirališnih mjesta za bicikle. 

Projekt „Biciklom u garažu“ započeo je, na inicijativu gradonačelnika Grada Zagreba, u ožujku 2014. godine u javnoj garaži Gorica, Martićeva ulica 69. Potporu projektu pružila je i Udruga „Sindikat biciklista“. Projekt je nastavljen instalacijom besplatnih parkirališnih mjesta za bicikle u garažama Tuškanac i Langov trg. 

Podružnica Zagrebparking ovim projektom pridonosi razvoju i poboljšanju uvjeta za odvijanje biciklističkog prometa na području grada Zagreba te nastoji pridonijeti ekološkom razvoju Grada, a sve kako bi Zagreb bio zeleni grad u punom smislu riječi. Pozivamo bicikliste na korištenje besplatnog parkirališta za bicikle u javnim garažama podružnice Zagrebparking.