Meni
Javna garaža Svetice

Javna garaža Svetice

Adresa: Divka Budaka 1E
Kapacitet: 115 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 1,8 m
Javna garaža Svetice


 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 08:00 - 18:00 0,50 Eur/h / 3,77 kn/h
Satna - noćna 18:00 - 08:00 0,30 Eur/h / 2,26 kn/h
Cjelodnevna* 24 sata 4,00 Eur / 30,14 kn
Tjedna* 24 sata x 7 dana 9,30 Eur / 70,07 kn
Mjesečna - dnevna* 06:00 - 18:00 26,50 Eur / 199,66 kn
Mjesečna - noćna* 17:00 - 09:00
i vikendom od 00:00 do 24:00
6,60 Eur / 49,73 kn
Mjesečna* 00:00 - 24:00 33,20 Eur / 250,15 kn

Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK

Napomena: 

*Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 munuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.