Meni
Premještanje vozila

Premještanje vozila

Najčešća pitanja korisnika
Zbog većeg nadzora nepropisnog parkiranja i efikasnog premještanja vozila koja se nalaze u prekršaju. Premještanje vozila obavlja se po dobivenoj naredbi ovlaštenih osoba, čime se značajno doprinosi neometanom odvijanju gradskog prometa. 
Služba za premještanje nepropisno parkiranih vozila vrši uslugu premještanja u slučajevima navedenim u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14) te u u slučajevima navedenim u Odluci o Komunalnom redu (SG Grada Zagreba 14/19). 
Premještanje vozila smatra se započetim ukoliko je izdana naredba za premještanje i ukoliko je "pauk" vozilo kojim se obavlja premještanje došlo na mjesto gdje je vozilo koje se premješta nepropisno zaustavljeno ili parkirano, pa sve dok "pauk" vozilo ne napusti mjesto s kojeg se vozilo premješta. 
Nalog za premještanje nepropisno parkiranih vozila izdaje službena osoba. Službenom osobom smatraju se prometni redar, komunalni redar i policijski službenik. Služba za premještanje vozila podružnice Zagrebparking obavlja isključivo uslugu premještanja vozila na osnovu zaprimljenog pisanog naloga ovlaštene službene osobe.
Za preuzimanje premještenog vozila s deponija podružnice Zagrebparking potrebno je predočiti prometnu dozvolu vozila i osobne dokumente osobe koja preuzima vozilo.

 
Prigovor na razlog premještanja vozila upućuje se izdavatelju naloga koji je naznačen na Zapisniku o preuzimanju vozila.