Meni
Dnevna parkirališna karta

Dnevna parkirališna karta

Najčešća pitanja korisnika
Da, duljina trajanja parkiranja po zonama regulirana je  Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba (Sl. glasnik 6/14, 18/14, 23/14, 20/15, 23/15, 17/18). Vremenskim ograničenjem parkiranja omogućuje se korištenje javnih parkirališta svim potencijalnim korisnicima koji imaju potrebu vozilom doći u uži centar grada.
Dnevna parkirališna karta (24 sata) vrijedi od trenutka izdavanja do istog vremena u prvom slijedećem danu u kojem se naplaćuje parkiranje (24h). U tom razdoblju nije moguće izvršiti uplatu parkiranja slanjem SMS poruke.
Da, duljina trajanja parkiranja po zonama regulirana je  Pravilnikom o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža koji donosi gradonačelnik Grada Zagreba (Sl. glasnik 6/14, 18/14, 23/14, 20/15). Vremenskim ograničenjem parkiranja omogućuje se korištenje javnih parkirališta svim potencijalnim korisnicima koji imaju potrebu vozilom doći u uži centar grada.
Ne, na uslugu korištenja javnih parkirališta ne primjenjuje se čl. 54 Zakona o zaštiti potrošača sukladno Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Sl. glasnik 12/11, 18/13, 22/17, 20/18).
Kupnja povlaštene parkirališne karte nakon dobivanja dnevne, ne oslobađa od obveze plaćanja iste.
Potvrda o kupnji parkirališne karte nije odaslana već zaprimljena SMS poruka kojom se korisnik obavještava o uspješnosti zatražene kupnje. Ukoliko povratna SMS poruka ne stigne u roku od 2 minute, smatra se da kupnja nije uspjela, te je korisnik dužan parkiranje platiti drugim načinima plaćanja. Potvrda o izvršenoj kupnji sadrži također i navedenu registarsku oznaku, te je korisniku moguće još jednom provjeriti ispravnost vlastitog unosa i po potrebi ga korigirati, ukoliko je prilikom unosa pogriješio.
Ne, u skladu sa Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja čl. 18 (Sl. glasnik  12/11, 18/13, 22/17, 20/18), valjana satna karta je ona koja je plaćena za parkirališnu zonu u kojoj se koristi javno parkiralište.
Takva uplata ne može se smatrati ispravnom budući da kupljenu parkirališnu kartu nije moguće povezati s registarskom oznakom vozila koju je kontrolor parkiranja  u mogućnosti provjeriti, a samim time niti pratiti vrijeme zadržavanja vozila na parkiralištu.
Plaćanje parkiranja u Gradu Zagrebu omogućeno je također i vlasnicima vozila s inozemnim registarskim oznakama te je stoga prilikom plaćanja nužna mogućnost unošenja bilo koje kombinacije brojeva i slova.
Podružnica Zagrebparking nije u mogućnosti poništiti dnevnu parkirališnu kartu koja je izdana zbog pogreške korisnika učinjene prilikom kupnje parkirališne karte načinima u kojima je korisnik prilikom plaćanja obavezan unijeti registarsku oznaku vozila. Osnovni razlog leži u činjenici da se podružnica dužna pridržavati Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (Sl. glasnik 12/11, 18/13, 22/17, 20/18, 22/19). kojom nije predviđena mogućnost poništenja dnevne parkirališne karte uslijed pogreške korisnika, kao i iz drugih razloga navedenih u prijašnjim odgovorima.