Meni
Mogu li kao osoba s invaliditetom parkirati vozilo na javnim parkiralištima bez plaćanja naknade za parkiranje?

Mogu li kao osoba s invaliditetom parkirati vozilo na javnim parkiralištima bez plaćanja naknade za parkiranje?