Meni
Javna garaža KB

Javna garaža KB "Sveti Duh"

Adresa: Ul. Sveti Duh 64
Kapacitet: 477 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2,1 m
Javna garaža KB "Sveti Duh"

Javna garaža KB "Sveti Duh" za građanstvo je otvorena 11. siječnja 2021. godine. 
U sklopu ove garaže osigurano je ukupno 477 parkirališnih mjesta koja se nalaze na 4 etaže. 

Parkiranje u javnoj garaži KB Sveti Duh ne naplaćuje se od otvorenja garaže do daljnjega, odnosno do ukidanja Odluke o proglašenju epidemije koronavirusa. 

U skopu garaže korisnicima je dostupno i besplatno parkiranje za bicikle, 10 punionica za električna vozila, obiteljski parking i parkiralište za hibridna vozila.