Meni
Javna garaža KB

Javna garaža KB "Sveti Duh"

Adresa: Ul. Sveti Duh 64
Kapacitet: 477 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2 m
Javna garaža KB "Sveti Duh"

Javna garaža KB "Sveti Duh" za građanstvo je otvorena 11. siječnja 2021. godine. 
U sklopu ove garaže osigurano je ukupno 477 parkirališnih mjesta koja se nalaze na 4 etaže. 

Parkiranje u javnoj garaži KB "Sveti Duh" naplaćuje se od 16.kolovoza 2021. godine. 

 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 07:00 - 18:00 5,00 kn/h / 0,66 Eur/h    
Satna - noćna 18:00 - 07:00 3,00 kn/h / 0,40 Eur/h
Cjelodnevna* 00:00 -24:00 30,00 kn / 3,98 Eur
Tjedna* 24 sata x 7 dana 150,00 kn / 19,91 Eur
Mjesečna - dnevna* 06:00 - 21:00 200,00 kn / 26,54 Eur
Mjesečna - noćna* radnim danom 17:00 - 07:00 i vikendom od 00:00 - 24:00 100,00 kn / 13,27 Eur
Mjesečna* 00:00 - 24:00 300,00 kn / 39,82 Eur
 

Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK

U skopu garaže korisnicima je dostupno i besplatno parkiranje za bicikle, 10 punionica za električna vozila, obiteljski parking i parkiralište za hibridna vozila. 

* Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. 

Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.