Meni
Što ako već imam pravo na povlaštenu parkirnu kartu koja mi vrijedi za npr. žutu zonu? Jesu li moguća preklapanja naljepnice za parkiranje vozila osoba s invaliditetom s drugim parkirališnim kartama?

Što ako već imam pravo na povlaštenu parkirnu kartu koja mi vrijedi za npr. žutu zonu? Jesu li moguća preklapanja naljepnice za parkiranje vozila osoba s invaliditetom s drugim parkirališnim kartama?