Meni
Primjenjuje li se na uslugu parkiranja Zakon o zaštiti potrošača čl.54?

Primjenjuje li se na uslugu parkiranja Zakon o zaštiti potrošača čl.54?