Meni
Vrijednosna karta

Vrijednosna karta

Kupnja vrijednosne karte uz uštedu
Vrijednosna karta

Podružnica Zagrebparking nudi mogućnost kupnje Vrijednosne parkirališne karte za parkiranje u javnim garažama.

Vrijednosne karte kupljene za javne garaže Gorica, Kvaternikov trg, Langov trg, Petrinjska, Rebro, Tuškanac i KB "Sveti Duh", mogu se koristiti u svim navedenim garažama bez obzira za koju su garažu kupljene.
 
VRIJEDNOST CIJENA
15,00 Eur / 113,02 kn 15,00 Eur / 113,02 kn
30,00 Eur / 226,04 kn 30,00 Eur / 226,04 kn
50,00 Eur / 376,73 kn 50,00 Eur / 376,73 kn


Vrijednosna karta vrijedi dvanaest (12) mjeseci od dana kupnje.
Nakon proteka roka do kada vrijedi vrijednosna karta nije moguće izvršiti povrat neiskorištenog iznosa.
U slučaju gubitka vrijednosne karte, nije moguće izvršiti povrat novca niti izdavanje zamjenske vrijednosne karte.
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2020&broj=240&akt=E49A72D83BB6B63BC12585FC001FEB08 (članak 11.)