Meni
Vrijednosna karta

Vrijednosna karta

Kupnja vrijednosne karte uz uštedu
Vrijednosna karta

Podružnica Zagrebparking nudi mogućnost kupnje Vrijednosne parkirališne karte za parkiranje u javnim garažama kojom korisnici mogu ostvariti uštede. 

Vrijednosne karte kupljene za javne garaže Gorica, Kvaternikov trg, Langov trg, Petrinjska, Rebro, Tuškanac i KB "Sveti Duh", mogu se koristiti u svim navedenim garažama bez obzira za koju su garažu kupljene.
 
VRIJEDNOST CIJENA
100,00 kn / 13,27 Eur 90,00 kn / 11,95 Eur
200,00 kn / 26,54 Eur 180,00 kn / 23,89 Eur
500,00 kn / 66,36 Eur 450,00 kn / 59,73 Eur