Meni
Napomene

Napomene

Napomene
 
 • slanjem jedne SMS-poruke na m-parking broj vozač može platiti najviše 1 sat parkiranja, a produljenje parkiranja ovisi o vremenskom ograničenju parkiranja odgovarajuće parkirališne zone;
 
 • cijena slanja SMS poruke utvrđena je važećim cjenicima mobilnih operatora, a cijena parkiranja utvrđene su Cjenikom komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama na području Grada Zagreb.
 
 • korisnik može istodobno platiti parkiranje u više različitih parkirališnih zona i/ili za više vozila (parkiranje koje je prethodno uplaćeno neće biti poništeno)
 
 • plaćanje parkiranja putem ove usluge dostupno je 24 sata dnevno, a naplaćuje se prema propisanom vremenu naplate parkiranja. Pod dostupnošću plaćanja 24 sata dnevno podrazumijeva se mogućnost plaćanja parkiranja za prvi idući radni sat i izvan radnog vremena;
 
 • korisnik je dužan sačuvati povratnu SMS poruku jer je ona dokaz o plaćenosti parkiranja za slučaj da je korisniku greškom izdana kazna od strane organizatora naplate i kontrole parkiranja;
 
 • ukoliko korisnik ne primi povratnu poruku o plaćenom parkiranju u roku od 2 minute, plaćanje parkiranja m-parking uslugom nije uspjelo i usluga neće biti naplaćena; parkirališnu kartu korisnik može kupiti na druge načine (parkirališni automati, kiosci, mobilna aplikacija ZgPark);
 
 • slanjem SMS poruke sa znakom ? u tekstu na isti broj parkirališne zone, korisnik može dobiti status trenutačno plaćenog parkiranja u toj zoni;
 
 • korisnik može parkiranje produljiti za idući sat tako da pošalje SMS poruku koja sadrži istu registracijsku oznaku na isti broj parkirališne zone;
 
 • produženje parkiranja ovisi o vremenskom ograničenju parkiranja za odgovarajuću parkirališnu zonu;
 
 • u slučaju da korisniku nije moguće poslati potvrdu o uplati parkiranja u roku od 2 minute (isključen mobilni uređaj i sl.), transakcija se prekida te usluga m-parking neće biti naplaćena;
 
 • nakon što korisnik dobije potvrdu o uplati parkiranja, a iz tehničkih se razloga transakcija ne provede do kraja, korisnik se može javiti u podružnicu Zagrebparking;