Meni
Javna garaža Rebro

Javna garaža Rebro

Adresa: Kišpatićeva 12
Kapacitet: 664 mjesta
Najveća ukupna visina vozila: 2,2 m
Javna garaža Rebro 


 
VRSTA KARTE VRIJEME CIJENA
Satna - dnevna 07:00 - 18:00 0,80 Eur/h / 6,03 kn/h
Satna - noćna 18:00 - 07:00 0,40 Eur/h / 3,01 kn/h
Cjelodnevna* 24 sata 4,00 Eur / 30,14 kn
Tjedna* 24 sata x 7 dana 19,90 Eur / 149,94 kn
Mjesečna - dnevna* 05:00 - 20:00 26,50 Eur / 199,66 kn
Mjesečna - noćna* 17:00 - 07:00
i vikendom od 00:00 do 24:00
13,30 Eur / 100,21 kn
Mjesečna* 00:00 - 24:00 40,00 Eur / 301,38 kn
Mjesečna - povlaštena 00:00 - 24:00 13,30 Eur / 100,21 kn

Cijene u eurima izražene su po tečaju 1 EUR=7,53450 HRK

Plaćanje putem SMS usluge: 
SMS broj: 700111
m-garage broj za javnu garažu Rebro: 01

Napomena: 

* Korisnik koji želi kupiti cjelodnevnu, tjednu ili mjesečnu parkirališnu kartu, a ukoliko je s vozilom već ušao u garažu, dužan je istu zatražiti u roku od 10 minuta od ulaska u garažu, uz predočenje ulazne karte za satno parkiranje. Napomena korisnicima pretplatnih parkirališnih karata

Prodajom pretplatne parkirališne karte Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebparking NE GARANTIRA dostupnost parkirališnog mjesta u svakom trenutku, već ista ovisi o raspoloživosti parkirališnog kapaciteta.