Meni
Naljepnica za parkiranje vozila osoba s invaliditetom

Naljepnica za parkiranje vozila osoba s invaliditetom

Najčešća pitanja korisnika
Prema  odredbama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja (SG GZ 12/1118/13, 22/17, 20/18) osobe s invaliditetom mogu parkirati na javnim parkiralištima pod naplatom bez plaćanja, i to tijekom jednog dana najduže dva sata u kontinuitetu, bez vremenskog prekida.
Ne. Osobe s invaliditetom ovu pogodnost u praksi mogu ostvariti tako da u vozilu uz važeći znak pristupačnosti istaknu i naljepnicu koju izdaje organizator parkiranja.
Naljepnica se može zatražiti na blagajni podružnice Zagrebparking, Šubićeva 40/III, u radnom vremenu blagajne ili putem našeg ePK portala namijenjenog za kupnju karata putem interneta.
Osoba s invaliditetom prilikom izdavanja naljepnice treba na uvid dostaviti znak pristupačnosti i rješenje na temelju kojeg je znak pristupačnosti izdan, bez obzira ima li prebivalište ili boravište u Gradu Zagrebu. (Uvjeti za izdavanje naljepniceZahtjev za izdavanje naljepnice )
Ne. Osoba s urednom dokumentacijom sama navodi registarsku oznaku po želji i ova će pogodnost vrijediti za navedeno vozilo.
Naljepnica vrijedi godinu dana, a može se izdati najdulje do vremena do kojeg vrijedi znak pristupačnosti.
Pravo korištenja pogodnosti u potpunosti je besplatno. Organizarot parkiranja jednokratno naplaćuje naknadu za troškove izrade i izdavanja naljepnice u iznosu od 30,00 kn.
Ne, u njeno ime naljepnicu može zatražiti bilo tko koga osoba s invaliditetom za to ovlasti. (Pisana punomoć nije potrebna.) Podnositelj zahtjeva dužan je navesti svoje ime i prezime te podatke o ispravi kojom dokazuje svoj identitet.
Osoba s invaliditetom ima pravo naljepnicu za parkiranje koristiti za jedno vozilo. S obzirom da je naljepnica vezana uz registarsku oznaku vozila nije je moguće koristiti u bilo kojem drugom vozilu.
Naljepnica izdana za jedno vozilo može se prenijeti na drugo vozilo (drugu registarsku oznaku), što se smatra novim izdavanjem naljepnice. Pritom se za novu naljepnicu naplaćuju troškovi izrade i izdavanja u iznosu od 30,00 kn. U tom slučaju stara naljepnica se poništava.
Ne. Vrijeme parkiranja započinje od trenutka prvog parkiranja vozila u zonama naplate i teče bez prekida, a najduže dva sata.
Ne. Ostvarivanje besplatnog parkiranja putem naljepnice za parkiranje osoba s invaliditetom vrijedi u jednom danu i ne može se prenijeti u drugi dan niti se vrijeme može akumulirati.
Korisnici slobodno smiju promijeniti parkirališno mjesto pa čak i zonu parkiranja unutar započeta dva sata; bitno je jedino da osoba ne prekorači dozvoljeno vrijeme.
U slučaju prekoračenja vremena vozilo osobe s invaliditetom tretirati će se isto kao i bilo koje drugo vozilo koje je prekoračilo dozvoljeno vrijeme parkiranja.
 
Ukoliko korisnik i nakon isteka besplatnog vremena parkiranja želi ostati u zoni naplate može to učiniti kupnjom regularne parkirališne karte putem m-parkinga ili na druge načine. Kupljena karta počinje vrijediti s istekom dva besplatna sata.
Ne može doći do preklapanja. Osoba svakodnevno koristi povlaštenu parkirnu kartu u zoni u kojoj za to ima pravo. Na svim ostalim javnim parkiralištima može koristiti mogućnost dva sata besplatnog parkiranja na propisan način.
Ne. Osobe s invaliditetom ovu pogodnost mogu ostvariti jedino predočenjem odgovarajućih dokumenata na naznačenoj adresi.