Meni
Adaptacija krovišta javne garaže Gorica s ugradnjom solarnih panela

Adaptacija krovišta javne garaže Gorica s ugradnjom solarnih panela

U okviru projekta pod nazivom 'Adaptacija krovišta JG Gorica s ugradnjom solarnih panela' početkom listopada završeni su radovi na krovu javne garaže Gorica, najstarije javne garaže u gradu Zagrebu koja je započela s radom 1990. godine.

Javna garaža nalazi se na prometno izuzetno povezanoj i atraktivnoj lokaciji u samom centru grada, u Martićevoj ulici. Atraktivnosti ove garaže doprinosi i neposredna blizina tržnice Kvatrić pa je samim time i frekvencija korisnika garaže velika.

S vremenom je u javnoj garaži Gorica došlo do gubitka svojstava i oštećenja materijala na krovnom pokrovu i krovnoj kontrukciji, pa je bilo potrebno izvršiti adaptaciju kako bi se spriječio prodor vode, tj. kako bi se zaštitili zidovi javne garaže, a ujedno i kvaliteta statike samog objekta.

Prilikom sanacije krovišta, ugrađeni su i solarni paneli za potrebe fotonaponske elektrane za vlastite potrebe, a sve kako bi se u određenoj mjeri podmirivale potrebe garaže za električnom energijom.
Solarna energija je dostupna u gotovo neograničenoj mjeri, ne proizvodi štetne ugljične emisije i uz to je besplatna. Ugradnja solarnih panela rezultirat će smanjenjem troškova električne energije u javnoj garaži Gorica, ali i unaprjeđenjem učinkovitosti korištenja energije sukladno Zakonu o energtskoj učinkovitosti.

Ovisno o dostupnosti sunčeve svjetlosti tijekom godine, solarni paneli na krovu javne garaže Gorica proizvest će 42.533 kWh električne energije, što čini 46% trenutne godišnje potrošnje električne energije u predmetnoj javnoj garaži. Ugradnjom solarnih panela prosječno će se zadovoljiti polovina godišnje potrebe za električnom energijom u predmetnom objektu, a najviše u razdoblju od svibnja do rujna, kada će se najveći dio potreba za električnom energijom namirivati iz solarnih panela.

Puštanje u pogon solarnih panela očekuje se najkasnije do kraja ove godine., a vrijednost investicije iznosi 597.000 kuna. 

Podružnica Zagrebparking ovaj je projekt prijavila na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javne namjene te ostvarila sufinanciranje projekta u iznosu 40% investicije.

Fotonaponska elektrana na krovu javne garaže Gorica