Meni
Poništava se ponovljeni javni natječaj za prodaju rabljenih parkirališnih automata

Poništava se ponovljeni javni natječaj za prodaju rabljenih parkirališnih automata

PONIŠTAVA SE PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za prodaju 32 rabljena parkirališna aparata Sity 4, proizvođača Siemens AG.

Više informacija nalazi se u niže navedenoj Odluci. 

ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA ZA PRODAJU RABLJENIH PARKIRALIŠNIH AUTOMATA