Meni
Ponovljeni javni natječaj za prodaju službenih vozila

Ponovljeni javni natječaj za prodaju službenih vozila

Podružnica Zagrebparking objavljuje ponovljeni J A V N I  N A T J E Č A J za prodaju službenih vozila. 

Javni natječaj za prodaju službenih vozila

Obrazac prijave na natječaj