Meni
Sanacija parkirališta Zagrebački velesajam – istok

Sanacija parkirališta Zagrebački velesajam – istok

Podružnica Zagrebparking 19. ožujka 2024. godine započinje sa sanacijom parkirališta Zagrebački velesajam - istok, koje je uvršteno u IV.1 zonu naplate parkiranja.
 
Uređenju parkirališta Zagrebački velesajam - istok podružnica Zagrebparking pristupa povremeno, pri uočavanju nedostataka, prvenstveno rupa nastalih uslijed frekventnog prometa i djelovanja vremenskih prilika. Početak radova korisnicima parkiranja je najavljen isticanjem letaka i plakata na samoj lokaciji. Predviđeno vrijeme trajanja sanacije je tjedan dana.