Meni
Uputa o uvođenju posebne sigurnosne mjere vezane uz COVID-19 pandemiju

Uputa o uvođenju posebne sigurnosne mjere vezane uz COVID-19 pandemiju

S obzirom na ubrzano širenje i povećani rizik prijenosa bolesti COVID-19 uvedena je posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obaveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (dalje u tektu: Odluka), donesenoj 12. studenog 2021. godine.
Sukladno donesenoj Odluci, prilikom ulaska stranaka u prostorije podružnice Zagrebparking potrebno je ovlaštenoj osobi od strane poslodavca predočiti jednu od navedenih potvrda:
  • EU digitalna COVID potvrda ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju
  • negativan COVID test ne stariji od 48 sati
  • potvrda liječnika primarne zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci pri čemu je dijagnoza postavljena na temelju nalaza brzog antigenskog testa
  • potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 12 mjeseci tzv. ''vjerojatnog slučaja'', odnosno osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom
  • potvrda liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju osoba dijagnosticiranih COVID-19 bolesti putem PCR testa prije više od 6 mjeseci, a manje od 12 mjeseci ili nalazom PCR testa ne starijim od 12 mjeseci
  • potvrdom liječnika primarne zaštite o preboljenju osoba koje su preboljele COVID-19 bolest, a bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 12 mjeseci od primitka prve doze; ili nalazom pozitivnog PCR testa o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 12 mjeseci od cijepljenja.
Osobe izuzete od predočenja jedne od navedenih potvrda su osobe koje prate osobu koja se ne može brinuti za sebe te osobe kod kojih postoje kontradikcije za cijepljenje ili za dovršetak cijepljenja bilo kojim cjepivom protiv COVID-19, a što se dokazuje lječničkom potvrdom.
Osobe tijekom boravka u službenim prostorijama podružnice Zagrebparking obavezne su se pridržavati svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sigurnosne mjere uvedene Odlukom.
 
OSOBE KOJE ODBIJU PREDOČITI EU DIGITALNU POTVRDU ILI DRUGI ODGOVARAJUĆI DOKAZ, NE MOGU ULAZITI I BORAVITI U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA.

Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova


Napomena: Od 1.ožujka 2022. godine više nije potrebno predočiti COVID potvrdu prilikom ulaska u prostorije podružnice Zagrebparking