Meni
Mogu li ostvariti pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte ako radim kod poslodavca čije je sjedište u zoni naplate, a stanujem na području na kojem se parkiranje ne naplaćuje?

Mogu li ostvariti pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte ako radim kod poslodavca čije je sjedište u zoni naplate, a stanujem na području na kojem se parkiranje ne naplaćuje?