Meni
Imam prebivalište u zoni naplate parkiranja, a prometna dozvola glasi na suprugu koja ne stanuje na području na kojem se naplaćuje parkiranje. Mogu li ostvariti pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte?

Imam prebivalište u zoni naplate parkiranja, a prometna dozvola glasi na suprugu koja ne stanuje na području na kojem se naplaćuje parkiranje. Mogu li ostvariti pravo na kupnju povlaštene parkirališne karte?